Znak legalności wyrobów budowlanych świadczy o produktach, które są prawnie dopuszczone do sprzedaży na rynku. Znak B jest zamieszczany na asortymencie, który posiada tzw. „pakiet” bezpieczeństwa i jakości technicznej zgodnego z Polską Normą lub też na wyrobach, do których dołączona jest deklaracja producenta o tożsamości z aprobatą techniczną albo Polską Normą. Jeśli produkt jest zgodny z warunkami określonymi przez producenta to nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia oraz jest przyjazny dla środowiska.

 

Offcanvas Menu